Trang chủ Thiết bị Xưởng gia công cơ khí

XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ

THIẾT BỊ GIA CÔNG

Năng lực

D max

B max

Máy tiện cụt Dp3150

3150

600

Máy tiện ngang 1M65

650

5000

Máy tiện ngang SU 125

800

6000

Máy tiện đứng 1516

1600

1000

Máy phay lăn răng 5A342

2000

m=20

Máy mài tròn ngoài

400

2000

Máy bào giường HES 1250

WxHxL 1400x1000x400

Máy phai rảnh vằn SDG

500

2000

Máy tiện CNC

530

3000

 

 

 

        

                                                                                   Máy phay đứng CNC

 

 

              

                                                                                      Máy tiện CNC

 

Bài viết liên quan