Trang chủ Thiết bị Xưởng đúc

XƯỞNG ĐÚC

 

 

THIẾT BỊ LÀM KHUÔN VÀ NẤU LUYỆN

Lò trung tần 2 tấn/mẻ (2 lò), 1.5 tấn/mẻ (2 lò), 0.5 tấn/mẻ (1 lò)

Máy phun bi làm sạch

Hệ thống làm khuôn Furan

Lò ủ khử ứng suất đốt bằng ga 20 tấn/mẻ x 2 lò

Lò ủ xử lý nhiệt đốt bằng điện 1 tấn/mẻ

 

                                                                                                                                Rót đồng

 

  Rót quả lô           

                 

               

Bài viết liên quan