Trang chủ Liên hệ

LIÊN HỆ

Hỗ trợ trực tuyến


Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Cơ Khi Luyện Kim 

Văn phòng chính & nhà máy: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Phòng kinh doanh:  090 684 9280

Phòng kế toán:  025 13836 545

Fax: 061 3836 774

Website: www.sadakim.vn